Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 402408
Title De kracht van glastuinbouwcomplex Pijnacker-Nootdorp; Huidige situatie en toekomstperspectief
Author(s) Ruijs, M.N.A.; Jukema, G.D.; Splinter, G.M.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154401 - 78
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) tuinbouw - glastuinbouw - zuid-holland - agrarische structuur - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - duurzaamheid (sustainability) - wateropslag - ontwikkelingsplanning - ruimtelijke ordening - agrarische economie - horticulture - greenhouse horticulture - agricultural structure - farm development - sustainability - water storage - development planning - physical planning - agricultural economics
Categories Horticulture / Agricultural Economics (General)
Abstract Dekstudie naar de kracht van het glastuinbouwcomplex in Pijnacker-Nootdorp ter handhaving van de internationaal toonaangevende positie van het cluster in de toekomst. Doel is het realiseren van een duurzaam tuinbouwgebied dat ruimte biedt aan innovatieve bedrijven. Groenvoorziening, waterberging en de (Recreatieve) ontsluiting van het gebied worden aangepakt. Dit leidt tot een substanstiële verbetering van het woon- en leefklimaat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.