Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 402490
Title Ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde bestrijding in zomerbloemen: Bodemgebonden plagen en ziekten
Author(s) Bloemhard, C.M.J.; Ludeking, D.J.W.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1048) - 30
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) geïntegreerde bestrijding - snijbloemen - bloementeelt - teelt onder bescherming - nederland - integrated control - cut flowers - floriculture - protected cultivation - netherlands
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management / Cut Flowers
Abstract Samenvatting voor internet Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een alternatieve bestrijdingsmethode voor bodemplagen en bodemziektes in de teelt van zomerbloemen. Het eerste deel van het onderzoek heeft zich gericht op de bestrijding van emelten met insectenparasitaire nematoden. Steinernema feltiae, Steinernema carpocapsae, Steinernema kraussei, Heterorhabdites megidis en Heterorhabdites bacteriophora en het chemisch middel Talstar (Bifenthrin) zijn getoetst in een voorjaars- en/of najaarsproef. S. kraussei is voor de praktijk interessant, omdat deze bij relatief lage temperaturen nog actief zou zijn. In beide proeven is de aantasting dusdanig laag dat er geen uitspraak gedaan kan worden over de effectiviteit van nematoden tegen emelten bij lage bodemtemperaturen. Het tweede deel van het onderzoek richt zich op de toepassingsmogelijkheden van biologische grondontsmetting tegen wortelduizendpoot, Verticillium dahliae en wortelknobbelaaltje. Naast gras wordt als alternatief product Herbie (Thachtec BV) gebruikt. Dit is een voorgefermenteerd organisch product met een vaste bekende minerale samenstelling, die makkelijk verwerkbaar zijn vanwege hun droge poedervorm. Ten opzichte van het onbehandelde vak reduceerde zowel de biologische grondontsmetting met gras als het alternatieve product Herbie de Verticillium-druk sterk. Er zijn geen betrouwbare verschillen tussen de behandelingen gevonden in het aantal juveniele wortelknobbelaaltjes. Na de biologische grondontsmetting zijn in geen van de behandelingen nog wortelduizendpoten aangetoond. Hierdoor kan geen uitspraak gedaan worden over het effect van Biologische grondontsmetting op dit organisme. Er worden wisselende resultaten behaald met biologische grondontsmetting. Er is onvoldoende inzicht over het werkingsmechanisme van biologische grondontsmetting en de onderliggende processen die zorgen voor het ontsmettende effect. Er zijn veel variabele randvoorwaarden zoals grondsoort, organische stof gehalte, bodem pH, samenstelling product, dosering product, bodemtemperatuur en behandeltijd die invloed hebben op het proces. Daarnaast zullen andere stoffen en omzettingsproducten een rol spelen bij de doding van de diverse ziekte- en plaagorganismen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.