Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 402528
Title Relatie bodembesmetting met Colletotrichum coccodes en zwarte spikkel op aardappel
Author(s) Bus, C.B.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 3250101100) - 25
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) aardappelen - kwaliteit na de oogst - schil - beschadigingen - colletotrichum coccodes - besmetting - desinfectie - potatoes - postharvest quality - peel - injuries - contamination - disinfection
Categories Potatoes / Arable Farming
Abstract De uitwendige kwaliteit van in Nederland geteelde tafelaardappelen schiet vaak te kort. Een van de oorzaken is aantasting van de schil door zwarte spikkel. Problemen zouden voorkomen kunnen worden als, met de schimmel Collotrichem coccodes (Cc), besmette percelen tijdig vastgesteld kunnen worden en vervolgens voor de teelt van tafelaardappelen kunnen worden gemeden of met een gerichte maatregel kunnen worden behandeld. In Groot Brittannië is een toets ontwikkeld voor de aanwezigheid van Cc. De toepassing van deze toets voor Nederland is in dit project onderzocht. De bodemtest op aanwezigheid van Colletotrichum coccodes, de veroorzaker van zwarte spikkel, wordt momenteel door de British Potato Council geadviseerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.