Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 402587
Title Dat is natuur, in dit land; Landschapsbehoud, burgerverzet en strategische constructie van natuur
Author(s) Duineveld, M.; Beunen, R.
Source Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 27 (2010)4. - ISSN 0169-6300 - p. 197 - 206.
Department(s) Cultural Geography
Land Use Planning
WASS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2010
Keyword(s) regionale planning - landgebruiksplanning - participatie - natuurbescherming - vogels - bollenstreek - regional planning - land use planning - participation - nature conservation - birds
Categories Land Use Planning / Aves
Abstract De bloembollenteelt heeft de naam één van de meest vervuilende teelten te zijn, maar volgens vogelaar Kees Langeveld valt er meer dan genoeg aan natuur te beleven in de bollenvelden. Zo holt de leeuwerik landelijk gezien sterk achteruit in aantal, maar tussen de tulpen blijft hij stabiel. In dit artikel laten we zien dat de 'bollenvogel' het resultaat is van de acties van burgers in het verzet tegen woningbouwplannen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.