Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 402642
Title Trade-off analyse van duurzaamheid op basis van het Bedrijven-Informatienet; Methodologie en toepassing op de melkvee- en vleesvarkenshouderij
Author(s) Dolman, M.A.; Kernebeek, H.R.J. van; Pierick, E. ten; Staalduinen, L.C. van
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld, Sector en ondernemerschap ) - 59
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Animal Production Systems
LEI Wageningen UR
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) melkveehouderij - varkenshouderij - vleesproductie - duurzame veehouderij - bedrijfssystemenonderzoek - agrarische bedrijfsplanning - landbouwbeleid - indicatoren - dairy farming - pig farming - meat production - sustainable animal husbandry - farming systems research - farm planning - agricultural policy - indicators
Categories Alternative Farming / Cattle / Pigs
Abstract Op basis van het Bedrijven-Informatienet van het LEI is een stappenplan ontwikkeld om uitruil- en afwentelingmechanismen te kunnen bepalen en in beeld te brengen. Deze methodiek is toegepast op 2 cases: de melkvee- en vleesvarkenshouderij. Een trade-off, of uitruil, is een situatie, waarbij een kwaliteit of een voordeel wordt opgegeven in ruil voor een andere, hogere kwaliteit of groter voordeel. Een vraag met betrekking tot uitruil is bijvoorbeeld of het dierenwelzijn kan worden verbeterd door het oppervlakte per dier te vergroten, zonder dat dit een stijging van de ammoniakemissie veroorzaakt. De afwentelingsproblematiek is voornamelijk zichtbaar bij de 'planet' thema's: als er sprake is van afwenteling betekent dit dat stappen in het productiesysteem ten behoeve van het eindproduct leiden tot nadelige effecten elders in de wereld en/of in de toekomst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.