Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 402659
Title Indicatie van inkomens- en vermogensdervingen van de land- en tuinbouwsector in de Zuidwestelijke Delta ten gevolge van het niet meer kunnen beregenen door een zout Volkerak-Zoommeer; berekeningen op basis van droogteschade (exclusief verziltingsschade)
Author(s) Rijk, P.J.; Michels, R.; Dijk, J. van
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI studie ) - 84
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) watervoorziening - landbouw - akkerbouw - inkomsten uit het landbouwbedrijf - verzilting - oppervlaktewater - volkerak-zoommeer - zuidwest-nederland - water supply - agriculture - arable farming - farm income - salinization - surface water - south-west netherlands
Categories Agricultural Economics (General) / Water Quality
Abstract Op dit moment zijn er plannen om het nu zoete Volkerak-Zoommeer zout te gaan maken. Dat gebeurt om de overlast door blauwalgen te verminderen. De land- en tuinbouwsector in de omliggende gebieden benut het water uit het Volkerak-Zoommeer momenteel voor beregening van de gewassen in droge tijden. Rijkswaterstaat Zeeland heeft aan het LEI gevraagd om inzicht te geven in de mogelijke inkomens- en vermogensdervingen van de land- en tuinbouw ten gevolge van beperkingen van beregeningsmogelijkheden door een zout Volkerak-Zoommeer. Deze studie is hiervan het resultaat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.