Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 402670
Title De ongewervelde fauna in akkerranden van verschillende ouderdom
Author(s) Noordijk, J.; Musters, C.J.M.; Snoo, G.R. de
Source De Levende Natuur 111 (2010)3. - ISSN 0024-1520 - p. 148 - 151.
Department(s) Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) bouwland - biodiversiteit - ongewervelde dieren - akkerranden - agrarisch natuurbeheer - zeeland - arable land - biodiversity - invertebrates - field margins - agri-environment schemes
Categories Nature Management (General)
Abstract Via diverse agrarische natuurbeheerovereenkomsten is het mogelijk gemaakt om kruidenrijke randen langs akkers aan te leggen. De vraag is welke bijdrage deze randen hebben in termen van biodiversiteit. In 2006 en 2007 zijn daartoe akkerranden in Zeeland onderzocht op het voorkomen van ongewervelde dieren. De nadruk lag daarbij op de relatie tussen de diversiteit aan ongewerveldengroepen, met name functionele groepen van ongewervelden met eenzelfde dieet, en de leeftijd van de betreffende randen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten gaan auteurs in op de vraag of de richtlijnen voor de beheerovereenkomsten aangepast zouden moeten worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.