Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 402770
Title Doorzicht in de kosten van KRW-maatregelen
Author(s) Reinhard, A.J.; Michels, R.; Bloemerts, M.; Uitert, M. van
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik ) - 78
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
WASS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) waterbeheer - kostenanalyse - kaderrichtlijn water - water management - cost analysis - water framework directive
Categories Water Management (General)
Abstract In de periode 2008-2009 zijn de waterbeheerders in Nederland druk bezig geweest de waterkwaliteitsdoelen en bijbehorende maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te formuleren. Het is niet eenvoudig gebleken om op landelijk niveau een afgewogen bestuurlijke besluitvorming over kosteneffectieve maatregelpakketten te laten plaatsvinden. LEI en ARCADIS hebben een analyse uitgevoerd zodat waterbeheerders in de toekomst over kosteneffectieve en doelmatige maatregelpakketten kunnen beschikken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.