Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403001
Title Microbiologische voedselveiligheid
Author(s) Beumer, R.R.
Source In: 76 Voeding en Diëtetiek, Voedingsleer Houten : Bohn Stafleu van Loghum - p. 1 - 26.
Department(s) Food Microbiology Laboratory
VLAG
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) voedselveiligheid - voedselmicrobiologie - voedselinspectie - infecties - voedselvergiftiging - voedselbesmetting - voeding en gezondheid - voedselbederf - food safety - food microbiology - food inspection - infections - food poisoning - food contamination - nutrition and health - food spoilage
Categories Food Quality and Safety
Abstract Ondanks veel maatregelen op het gebied van hygiëne lukt het nog steeds niet om het aantal geregistreerde voedselinfecties drastisch te verminderen. Integendeel, het lijkt er zelfs op dat de incidentie toeneemt. Verschillende factoren spelen hierbij een rol: onvoldoende kennis bij producenten, bereiders en consumenten van levensmiddelen, en veranderingen in de commerciële voedselproductie (meer kant en klaar maaltijden die minimaal geconserveerd worden). Maar het kan ook (deels) veroorzaakt worden door een terugtrekkende overheid, bijvoorbeeld de Voedsel en Warenautoriteit die steeds meer taken overlaat aan de particuliere sector. Om het aantal voedselinfecties zoveel mogelijk terug te dringen moet er aan drie voorwaarden worden voldaan: 1) besmetting zoveel mogelijk voorkomen, 2) uitgroei van micro-organismen remmen, en 3) de consument, zo jong mogelijk, voldoende relevante kennis bijbrengen op dit gebied. Wordt aan al deze voorwaarden voldaan, dan zal het aantal voedselinfecties kunnen dalen. Men moet zich goed beseffen dat deze nooit geheel zullen verdwijnen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.