Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403037
Title Flora en vegetatie: samen sterker
Author(s) Groenendael, J. van; Schaminee, J.H.J.
Source Floron Nieuws 2010 (2010)13. - p. 1 - 12.
Department(s) CE - Vegetation and Landscape Ecology
Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2010
Keyword(s) vegetatie - plantenecologische groepen - vegetatiekunde - plantengemeenschappen - botanische samenstelling - biodiversiteit - ecosystemen - databanken - informatiesystemen - vegetation - plant ecological groups - vegetation science - plant communities - botanical composition - biodiversity - ecosystems - databases - information systems
Categories Plant Ecology / Vegetation Research
Abstract Artikel over het opnieuw ontmoeten van plantenecologen en vegetatiekundigen. Hierdoor kunnen inzichten en de schaalniveaus uit beide vakgebieden met elkaar verbonden worden. In ecologische studies – en dat geldt zeker voor nietmobiele soorten als planten – is de laatste tijd het belang van ruimtelijke verspreiding van soorten en levensgemeenschappen steeds nadrukkelijker naar voren gekomen, evenals de relatie tussen beiden. De ruimtelijke verspreiding van soorten bepaalt de soortenvoorraad waaruit soorten bij elkaar komen en een lokale (planten)gemeenschap vormen. Dit brengt floristen en vegetatiekundigen bij elkaar. Een tweede verandering is de nadruk die meer recent is komen te liggen op de relatie biodiversiteit en ecosysteemfuncties waarbinnen planten een primaire rol hebben.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.