Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403150
Title Geïntegreerde bestrijding van Echinothrips americanus in de sierteelt
Author(s) Pijnakker, J.; Ramakers, P.M.J.; Leman, A.; Stelma, J.J.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1055) - 39
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) sierteelt - teelt onder bescherming - thripidae - insectenplagen - geïntegreerde plagenbestrijding - geïntegreerde bestrijding - nederland - glastuinbouw - ornamental horticulture - protected cultivation - insect pests - integrated pest management - integrated control - netherlands - greenhouse horticulture
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management / Thysanoptera
Abstract Echinothrips americanus is geen nieuwe plaag voor de Nederlandse glastuinbouw. Ze komt al sinds 1993 voor. De laatste jaren neemt het probleem in de sierteelt echter toe, vaak als gevolg van de groeiende toepassing van geïntegreerde bestrijding. Met name in roos, gerbera, bouvardia en potplanten wordt schade door Echinothrips gemeld. Bij die laatste wordt al gauw de sierwaarde van de plant verminderd. De roofmijten die worden ingezet tegen andere tripsen (californische trips, tabakstrips), zijn tegen deze trips niet effectief. Voor de bestrijding van Echinothrips gebruikt men momenteel chemische middelen, vooral abamectine (Vertimec) en spinosad (Conserve). Deze middelen zijn zeer effectief, maar staan de verdere ontwikkeling van geïntegreerde plaagbestrijding in de weg. Om deze reden is er een onderzoek gestart naar nieuwe bestrijdingsmethoden die compatibel zijn met natuurlijke vijanden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.