Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403155
Title Succesvol agrarisch natuurbeheer op melkveeproefbedrijf De Marke
Author(s) Geerts, R.H.E.M.
Department(s) PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) agrarisch natuurbeheer - weidevogels - natuurbeheer - biodiversiteit - graslandbeheer - agri-environment schemes - grassland birds - nature management - biodiversity - grassland management
Categories Nature Management (General) / Alternative Farming
Abstract Veel natuurwaarden in het agrarisch gebied zijn sterk gebonden aan de cultuurlandschappen. Agrarisch natuurbeheer is een van de belangrijkste instrumenten om de biodiversiteit in het agrarisch gebied te behouden en te verbeteren. Het richt zich onder meer op de belangrijke weidevogelgebieden, het botanisch graslandbeheer en het beheer van randen en houtige elementen. De effectiviteit van agrarisch natuurbeheer kan worden vergroot door de ruimtelijke samenhang of wel de groenblauwe dooradering ervan te verhogen.Maar als het natuurbeheer stopt, gaan alle investeringen verloren. Uit de vervolgaanvragen in 2006 – 2008 na de eerste beheerperiode van zes jaar, blijkt dat op 47% van het oppervlak het agrarisch natuurbeheer niet wordt gecontinueerd. Waarschijnlijk ontstaat er meer belangstelling voor agrarisch natuurbeheer, als de overheid regionaal maatwerk biedt, de regelingen flexibiliseert, kostendekkende vergoedingen biedt en de administratieve procedures vereenvoudigt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.