Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403181
Title Aanvoer en afvoerbalansen in de champignonteelt
Author(s) Blok, C.
Source Tholen : AGF.nl
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2010
Abstract Champignons worden geteeld op speciaal geproduceerde compost. De kosten van deze compost bedragen 50% van de jaarkosten van een champignonbedrijf. Toch kan deze compost maar één maal gebruikt worden. Het WUR-onderzoek richt zich op dit knelpunt in de duurzaamheid. Met bestaande kennis kon de rol van compost voor voeding en water in de tijd en over de hoogte van de laag niet zó worden beschreven dat alternatieve systemen beoordeeld kunnen worden. In de glastuinbouw zijn al wel op grote schaal balansen opgesteld die de basis hebben gelegd voor innovatie van teeltsystemen. De meetmethoden en de daarbij behorende sensortechniek worden nu ingezet om voor de champignonteelt de balansen te genereren van groeifactoren als water, voeding en koolstof. Wageningen UR Glastuinbouw gaat samen met de paddenstoelgroep van PRI deze metingen verrichten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.