Staff Publications

Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
  • About

    'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

    'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

    Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

    Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

    We have a manual that explains all the features 

Record number 403258
Title Op pad met ...Matthijs Schouten in Dwingelderveld: wie vertegenwoordigt de commons? (interview met Matthijs Schouten)
Author(s) Schouten, M.G.C.
Source Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 27 (2010)1. - ISSN 0169-6300 - p. 28 - 32.
Department(s) Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2010
Keyword(s) landschap - natuur - landschapsbeleving - identiteit - landscape - nature - landscape experience - identity
Categories Environmental Psychology
Abstract Matthijs Schoutens passie is de natuurervaring. De natuurfilosoof van Staatsbosbeheer, hoogleraar Natuurherstel in Wageningen en voorzitter van de WLO zoekt naar een evenwicht tussen natuurwetenschap en beleving bij beheer en inrichting van het landschap. Het draait om variatie in ruimte, niet in tijd. "Mensen hebben behoefte aan een plek die er vandaag nog net zo uitziet als tien jaar geleden"
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.