Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403288
Title Van de vette streken der aarde en overvloed van koren. Westhoff-lezing, uitgesproken op 27 mei 2010 door Louise Fresco
Author(s) Born, R. van den; Schaminee, J.H.J.
Source Nijmegen : Radboud Universiteit Nijmegen - ISBN 9789050113830 - 47
Department(s) CE - Vegetation and Landscape Ecology
Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Scientific book (author)
Publication year 2011
Keyword(s) biodiversiteit - voedselvoorziening - openbare redes - biodiversity - food supply - public speeches
Categories Biodiversity
Abstract Hoe verhoudt biologische diversiteit zich tot voedselvoorziening? Meer genetische diversiteit betekent niet automatisch een groter, beter of diverser voedselaanbod, in gematigde noch tropische gebieden. Gebieden met hoge variatie in rassen van voedselgewassen en agrarische landschappen, dus met hoge agrobiodiversiteit, zijn niet zonder meer de meest productieve gebieden op aarde. Ook is het onjuist dat hoge productiviteit altijd samen gaat met genetische of landschappelijke armoede.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.