Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403314
Title Is bodembiodiversiteit van belang voor herstel van beekdalvegetaties?
Author(s) Kemmers, R.H.; Brinkman, E.P.; Bloem, J.; Faber, J.H.; Putten, W.H. van der
Source De Levende Natuur 112 (2011)1. - ISSN 0024-1520 - p. 4 - 9.
Department(s) SS - Soil Chemistry and Nature
SS - Soil Quality and Nutrients
CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
Laboratory of Nematology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) bodemecologie - bodem-plant relaties - ecologisch herstel - beekdalen - soil ecology - soil plant relationships - ecological restoration - brook valleys
Categories Soil Chemistry / Plant Ecology
Abstract Effectgerichte maatregelen voor vegetaties richten zich doorgaans op het herstel van abiotische factoren in de bodem, zoals nutriënten- en waterhuishouding en tegengaan van verzuring. Lang niet altijd heeft dat het gewenste effect. Het is aannemelijk dat deze milieustress ook tot verstoring van het bodemleven kan leiden. De vraag is in hoeverre een goed functionerend bodemleven van belang is voor het herstel van de vegetatie. Het onderzoek richtte zich op blauwgraslanden en heischrale graslanden, vanwege hun gevoeligheid voor milieustress.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.