Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403330
Title Sluiten van stofstromen tussen glastuinbouw en varkenshouder. Kas bovenop varkensstal geeft goesd uitzicht.
Author(s) Smolders, Mart
Source Sluiten van stofstromen tussen glastuinbouw en varkenshouder. Kas bovenop varkensstal geeft goesd uitzicht., Varkens, 2010-01-01, M. ten Hooven
Department(s) LR - PRC Sterksel
Publication type Media appearance
Publication year 2010
Abstract Het combineren van een varkensstal met een tuinbouwkas levert duidelijke voordelen op. Met name bij het uitwisselen van energie, CO2 en nutriënten. In het project ‘GlasVarken’ zijn verschillende combinaties aan de orde gekomen. De uitkomsten vormen reden genoeg voor onderzoek naar de kas die bovenop de varkensstal staat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.