Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403338
Title Protocol voor het uitzetten van glas- en pootaal in Nederland
Author(s) Kuijs, E.K.M.; Graaf, M. de
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C001/11) - 11
Department(s) IMARES Visserij
IMARES Vis
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) palingen - european eels - visserijbeheer - protocollen - eels - fishery management - protocols
Categories Fisheries
Abstract Als onderdeel van het Nederlandse Aalbeheerplan wordt door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) subsidie verstrekt voor de aankoop van glas- en pootaal. Dit met als doel om de biomassa aan uittrekkende schieraal te verhogen zodat de aalstand zich kan herstellen. Het Productschap VIS (PVis) coördineert de jaarlijkse aankoop en uitzet van de glasaal. De Combinatie van Beroepsvissers (CvB) , samen met de lokale beroepsvissers, zorgt voor de daadwerkelijke uitzet. Het is echter onduidelijk op welke wijze de uitzet praktisch het best kan geschieden. Hierbij spelen zaken als: overdag of 's nachts, verspreiding over het water, locatie (oever of open water), type oever, in helder of troebel water, en bij welke weersomstandigheden. Vanwege de hoge aanschafkosten van de glasaal dient de wijze van uitzet optimaal te zijn ten einde een hoge mate van overleving van de glasaal te bewerkstelligen. Het gaat niet om meer algemene criteria voor de selectie van goede uitzetgebieden, hiervoor bestaat al een protocol (Klein Breteler 2008). Doel van het project is om voor de opdrachtgever, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, een eenvoudig protocol op te zetten om de overleving van glas- en pootaal te optimaliseren. De kennisvraag is of het mogelijk is een praktisch protocol voor de uitzet te formuleren op basis van een literatuuronderzoek en praktijkervaringen van vissers, bij voorkeur uitgesplitst naar glasaal en pootaal.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.