Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403365
Title Risicobeheer in het gemeenschappelijk landbouwbeleid : invulling 'vangnet' na 2013
Author(s) Meulen, H.A.B. van der; Asseldonk, M.A.P.M. van; Meer, R.W. van der
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154906 - 73
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) gemeenschappelijk landbouwbeleid - liberalisering van de handel - ondersteunende maatregelen - internationale handel - risicobeheersing - verstoring - markten - nederland - cap - trade liberalization - support measures - international trade - risk management - disturbance - markets - netherlands
Categories Agricultural Policy
Abstract In het gemeenschappelijk EU-landbouwbeleid (GLB) is sprake van verregaande liberalisering van de landbouwmarkten. Ook binnen het nieuwe GLB is er plaats voor een vangnet dat een bodem in de markt biedt in situaties wanneer de markt ernstig verstoord wordt. Onderzocht is welke publieke en private instrumenten geschikt zijn om invulling te geven aan een vangnet na 1013.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.