Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403389
Title Stalboekje pluimvee: natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten
Author(s) Groot, M.J.; Asseldonk, T. van; Puls-van der Kamp, I.
Source Wageningen : RIKILT - 89
Department(s) RIKILT - Business Unit Safety & Health
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - pluimvee - pluimveehouderij - diergezondheid - dierenwelzijn - dierziektepreventie - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - handboeken - dierlijke productie - organic farming - poultry - poultry farming - animal health - animal welfare - animal disease prevention - medicinal plants - herbal drugs - handbooks - animal production
Categories Poultry / Animal Disease Prevention
Abstract Deze losbladige uitgave is bedoeld om pluimveehouders de weg te wijzen in het sterk groeiende aanbod van kruiden en andere natuurproducten. Van welke kruiden(producten) is aangetoond dat zij effect hebben en welke zouden op basis van beschikbare kennis effect kunnen hebben. Deze vragen probeert deze gids met de huidige kennis naar beste vermogen te beantwoorden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.