Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403438
Title CLA concentraties in wintermelk van boeren uit de region Noordelijke Friese Wouden
Author(s) Elgersma, A.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit - 11
Department(s) Crop and Weed Ecology
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) melk - linolzuur - melkveehouderij - friese wouden - milk - linoleic acid - dairy farming
Categories Dairy Science
Abstract Melk is de basis van zuivelproducten. Melk bevat eiwit, lactose en vet. Melk bevat een groot aantal vetzuren. Een hoog aandeel onverzadigde vetzuren is gewenst omdat dit een positief effect heeft bij voorkomen van hart- en vaatziekten. Melk bevat zowel verzadigd als onverzadigd vet, dit laatste is weer onder te verdelen in enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetzuren. Een speciale groep meervoudig onverzadigde vetzuren zijn de CLA’s, ofwel geconjugeerd linolzuur. In deze studie is het CLA gehalte in de melk van veehouders uit de regio Noordelijk Friese Wouden onderzocht binnen het kader van het project. Er is getracht een relatie te leggen met bedrijfs- en voerfactoren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.