Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403554
Title Haaien en roggen: analyse en platform
Author(s) Overzee, H.M.J. van; Heessen, H.J.L.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C007/11) - 26
Department(s) IMARES Visserij
IMARES Vis
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) haaien - elasmobranchii - raja - nederland - sharks - netherlands
Categories Pisces / Aquaculture and Fisheries (General)
Abstract In 2009 is door de Europese Unie het EU haaien actieplan aangenomen. In het kader van dit actieplan heeft IMARES in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in 2010 aanvullend onderzoek gedaan. Dit onderzoek bestond uit het bemonsteren van de Nederlandse haaien aanvoer en het analyseren van de haaien en roggen gegevens afkomstig uit het discards bemonsteringsprogramma van boomkorschepen. Daarnaast heeft IMARES op verzoek van het Ministerie van EL&I een haaien studiedag georganiseerd. Tijdens deze studiedag hebben verschillende stakeholders besproken wat voor verder onderzoek met betrekking tot haaien en roggen in Nederland gedaan zou kunnen worden. In dit rapport worden de resultaten van het aanvullend onderzoek gepresenteerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.