Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 403587
Title Over zorgvuldige veehouderij : veel instrumenten, één concert
Author(s) Eijsackers, H.J.P.; Scholten, M.C.T.; Arendonk, J.A.M. van; Backus, G.B.C.; Bianchi, A.T.J.; Gremmen, H.G.J.; Hermans, T.; Ittersum, M.K. van; Jochemsen, H.; Oude Lansink, A.G.J.M.; Stassen, E.N.
Source Wageningen : Wageningen UR - 291
Department(s) DLO Foundation
IMARES
Animal Breeding and Genetics
LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
CIDC - Directie
Methodical Ethics and Technology Assessment
CL - Rural Dynamics
Plant Production Systems
Applied Philosophy Group
Business Economics
Human Animal Interaction
PE&RC
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) vee - veehouderij - sociale kwesties - maatschappelijk draagvlak - diergezondheid - volksgezondheid - dierethiek - dierenwelzijn - duurzaamheid (sustainability) - consumentengedrag - toekomst - dierlijke productie - nederland - livestock - livestock farming - social issues - public support - animal health - public health - animal ethics - animal welfare - sustainability - consumer behaviour - future - animal production - netherlands
Categories Animal Husbandry (General) / Social Questions
Abstract "Onder een zorgvuldige veehouderij verstaan we een modern ingerichte en economisch vitale veehouderij, die garant staat voor een goede omgang met dieren, een nauwkeurige naleving van professionele waarden en waarmee een goede boterham kan worden verdiend." In totaal 62 onderzoekers beschrijven in 30 essays actuele inzichten, ieder vanuit hun kijk op de verschillende aspecten van de veehouderij. De breedte van die visie is onontbeerlijk. Er is niet één oplossing, maar er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Een simpel spoorboekje, dat de kortste route geeft naar de plaats van bestemming, is er in dit geval niet. . . . Met deze essaybundel hoopt Wageningen UR het debat over de toekomst van de veehouderij te verrijken. Met de kennis die we hebben of kunnen genereren willen we laten zien dat het mogelijk is om samen met bedrijfsleven, overheid en (bezorgde) burgers oplossingen uit te werken voor de prangende maatschappelijke vraagstukken. Want: 'kennisinstellingen en hun leden moeten een actieve rol spelen in de maatschappelijke discussie', aldus Rudy Rabbinge en Pieter Winsemius in hun voorwoord."(Van Wageningen UR nieuws http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/P004.htm )
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.