Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403598
Title Activiteitenverslag De Sjalon fase 1 : verantwoording voor Transforum
Author(s) Wolf, P.L. de; Velde, R. van der
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Cluster Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 10
Department(s) Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - grote landbouwbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - samenwerking - innovaties - noordoostpolder - crop enterprises - large farms - farm management - cooperation - innovations
Categories Agriculture in the Netherlands / Innovation Studies (General)
Abstract De Sjalon staat voor een bedrijfsconcept met continuïteit, wat duurzaam is op het gebied van People, Planet en Profit. In 2001 is het initiatief genomen door Arnold van Woerkom, ondernemer in de Noordoostpolder, om een bedrijfsconcept te ontwikkelen met perspectief. Daarvoor is een brainstormgroep in het leven geroepen met een aantal mensen die in de periferie van de primaire sector werkzaam zijn, zoals loonwerkers, verwerkers en mechanisatiebedrijven. In deze groep is het idee ontstaan dat een duurzame primaire productie alleen mogelijk is door schaalvergroting, wat echter voor veel ondernemers financieel onmogelijk is. Door een nieuwe vorm van samenwerking zou dit echter wel gerealiseerd kunnen worden. Eind 2005 is het concept van het Groot Landbouwbedrijf gelanceerd onder de naam De Sjalon. De ontwikkeling en realisatie is als project aangevraagd en gehonoreerd bij Transforum Agro en Groen. Dit verslag gaat in op de eerste fase, die gestart is op 1 januari 2006 en eindigt op 30 juni 2007. Fase 1 is gericht op de ontwikkeling van het concept en de voorbereiding van de operationalisering van het Groot Landbouwbedrijf.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.