Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403808
Title Actieplan visteelt; Eindrapportage
Author(s) Duijn, A.P. van; Mheen, H.W. van der; Blonk, R.J.W.; Beukers, R.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154722 - 35
Department(s) LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
IMARES Aquaculture
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) viskwekerijen - aquacultuur - bedrijfsvoering - inventarisaties - participatie - economische samenwerking - fish farms - aquaculture - management - inventories - participation - economic cooperation
Categories Aquaculture
Abstract De omvang van de Nederlandse visteeltsector is de afgelopen jaren afgenomen. Om te komen tot een meer competitieve visteeltsector heeft het LEI, in opdracht van het ministerie van EL&I, samen met IMARES in 2010 een actieplan opgesteld. Door middel van individuele gesprekken en bijeenkomsten met mensen uit de visteeltsector en aanverwante sectoren zijn op participatieve wijze de perspectieven geïnventariseerd. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn vervolgens geanalyseerd moet bepalen wat er moet gebeuren om de gewenste ontwikkelingsrichting te realiseren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.