Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403809
Title Actieplan visteelt; Samenwerkingsvormen
Author(s) Duijn, A.P. van; Dijkxhoorn, Y.; Beukers, R.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurläke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154715 - 42
Department(s) LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
LEI MARKT & K - Duurzame Handel en Ketenvorming
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) visteelt - aquacultuur - agro-industriële sector - economische samenwerking - interviews - inventarisaties - fish culture - aquaculture - agroindustrial sector - economic cooperation - inventories
Categories Aquaculture / Organization of Work
Abstract De omvang van de Nederlandse visteeltsector is de afgelopen jaren afgenomen. Om de transactiekosten te verlagen wordt binnen de sector het initiatief genomen om samen te werken. Om de meest geschikte samenwerkingsvormen voor de Nederlandse viskweek te identificeren heeft het LEI, in opdracht van het ministerie van EL&I, in 2010 een onderzoek uitgevoerd. Door middel van een deskstudie en interviews is vastgesteld welke samenwerkingsvormen er aan deze relevante samenwerkingsvormen gekoppeld zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.