Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403814
Title Ruimtelijke verdeling van gewasbeschermingsmiddelen in de kas: Hoe komt een middel via een gewasbehandeling in het recirculatiewater terecht?
Author(s) Os, E.A. van; Staaij, M. van der; Michielsen, J.M.; Slooten, M.A. van; Velde, P. van; Beerling, E.A.M.; Zande, J.C. van de
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1006) - 15
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
WUR GTB Gewasgezondheid
PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) pesticiden - waterkwaliteit - kastechniek - ecologische risicoschatting - oppervlaktewaterkwaliteit - waterstroming - glastuinbouw - pesticides - water quality - greenhouse technology - ecological risk assessment - surface water quality - water flow - greenhouse horticulture
Categories Water Quality / Chemical Control / Greenhouse Technology
Abstract Gewasbeschermingsmiddelen vormen een probleem in het oppervlaktewater om een goede ecologische kwaliteit te bereiken (Teunissen, 2005; Kruger, 2008; Van der Staaij, 2009). In 2015 moet het oppervlaktewater een goede kwaliteit hebben en lozen van middelen is dan niet meer toegestaan. Het is daarom belangrijk te weten hoe middelen in het oppervlaktewater terecht komen. In deze notitie wordt verslag gedaan van een inventariserend onderzoek naar de route die het spuitmiddel in de kas aflegt. Komt er via de standaard spuitmethode spuitmiddel in het recirculatiewater en is dit te voorkomen of te verminderen? Telen met toekomst heeft de taak vragen en knelpunten bij geïntegreerde teelt en emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het onderzoek terug te koppelen. Dit onderzoek is dan ook op verzoek van Telen met toekomst uitgevoerd in het project ‘Knelpunten bij de implementatie van Best Practices’, onderdeel van het LNV programma Plantgezondheid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.