Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403877
Title Zorgen over de intensieve veehouderij
Author(s) Gremmen, H.G.J.; Scholten, M.C.T.
Source In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 26 - 33.
Department(s) Methodical Ethics and Technology Assessment
IMARES
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) dierenwelzijn - intensieve dierhouderij - maatschappelijk verantwoord ondernemen - maatschappelijk draagvlak - landbouw en milieu - dierziekten - emoties - dierlijke productie - animal welfare - intensive husbandry - corporate social responsibility - public support - agriculture and environment - animal diseases - emotions - animal production
Categories Animal Husbandry (General) / Animal Health and Welfare
Abstract In Nederland worden al een paar duizend jaren dieren gehouden. Dierlijke producten werden vroeger geproduceerd op kleinschalige, gemengde bedrijven. Een groot deel van de bevolking werkte toen op deze bedrijven en consumeerde wat ze produceerden. Na de Tweede Wereldoorlog is een verschuiving opgetreden van extensieve naar steeds intensievere veehouderij. ‘Zo veel mogelijk efficiënt produceren voor zo weinig mogelijk geld’, dicteerde de Mansholt-doctrine. Dit had vele gevolgen, zoals de verschuiving van de aandacht van het individuele dier naar de veehouderij als systeem en de professionalisering van de veehouders; maar er zijn ook milieuproblemen opgetreden en de afgelopen jaren een aantal spraakmakende uitbraken van dierziekten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.