Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403881
Title Zorgvuldige bestrijding van zeer besmettelijke dierziekten
Author(s) Jong, M.C.M. de; Hagenaars, T.H.J.
Source In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 64 - 75.
Department(s) Quantitative Veterinary Epidemiology
CVI Diagnostics and Crisis
WIAS
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) dierziekten - diergezondheid - ziektebestrijding - epidemieën - diergeneeskunde - veehouderij - vaccinatie - animal diseases - animal health - disease control - epidemics - veterinary science - livestock farming - vaccination
Categories Animal Health and Welfare / Veterinary Science (General)
Abstract In dit hoofdstuk wordt de bestrijding besproken van uitbraken van zeer besmettelijke dierziekten, in het jargon 'aangifteplichtige ziekten' genoemd. Daarbij bediscussiëren de auteurs ook wat voor deze ziekten bestrijdingstechnisch mogelijk is. Of en hoe we dierziekten bestrijden, zijn maatschappelijke keuzes. Die keuzemogelijkheden worden beperkt door de technische mogelijkheden en vooral door de kennis over de effecten van de te nemen bestrijdingsmaatregelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.