Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403883
Title Dierenwelzijn: geen hype, maar blijvende transitiedriver
Author(s) Hopster, H.
Source In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 86 - 95.
Department(s) LR - Backoffice
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) dierenwelzijn - agrarische bedrijfsvoering - maatschappelijk draagvlak - diergezondheid - wetgeving - dierethiek - dierlijke productie - Nederland - animal welfare - farm management - public support - animal health - legislation - animal ethics - animal production - Netherlands
Categories Animal Health and Welfare
Abstract Dierenwelzijn is geen hype, maar een wereldwijde maatschappelijke ontwikkeling naar respectvol omgaan met dieren. Het onderwerp is niet nieuw, maar krijgt door veranderende mens-dier-relaties een nieuwe dimensie. Voor het welzijn van dieren blijven wettelijke kaders belangrijk, maar zolang deze vooral in Brussel worden vastgesteld, vraagt aanscherping een lange adem. Het is effectiever als markt- en maatschappelijke partijen samen afspraken maken over hoe zij het welzijn van dieren boven het wettelijk minimum op een bepaald niveau willen waarderen en garanderen. Het betrouwbaar vaststellen van het welzijn van dieren, op basis van vooral kenmerken die aan dieren kunnen worden gemeten, biedt de beste garantie voor kwaliteitsverbetering, publieke verantwoording en onderbouwing van claims op het terrein van dierenwelzijn. Bovendien biedt dit ondernemers ruimte om binnen competenties, ondernemerschapkwaliteiten en bedrijfsomstandigheden de gestelde dierenwelzijndoelen te realiseren. Wageningen kan haar vooraanstaande kennispositie wereldwijd benutten om dat te doen waar de wereld om vraagt: duurzame dierlijke productie, met inbegrip van dierenwelzijn, dicht bij consumenten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.