Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403890
Title Vleselijke lusten belasten de natuur
Author(s) Bos, J.F.F.P.; Schroder, J.J.; Smit, A.L.
Source In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 164 - 175.
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) duurzaamheid (sustainability) - dierhouderij - duurzame veehouderij - landbouwsector - voedselproductie - milieueffect - sustainability - animal husbandry - sustainable animal husbandry - agricultural sector - food production - environmental impact
Categories Animal Husbandry and Environment
Abstract De auteurs betogen in dit hoofdstuk dat (1) verduurzaming van de landbouw veel meer omvat dan het vergroten van economische en milieutechnische efficiënties, (2) intensivering en schaalvergroting behalve voordelen ook nadelen kennen, waaraan in de praktijk veel te gemakkelijk voorbij wordt gegaan, (3) frequent als 'oplossingen' aangedragen voorstellen geen echte oplossingen blijken te zijn en (4) Wageningen UR met een opener vizier zou moeten opereren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.