Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403891
Title Ecologische hulpbronnen moeten leidend zijn bij duurzame ontwikkeling – eet rood vlees
Author(s) Bindraban, P.S.
Source In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 176 - 185.
Department(s) ISRIC - World Soil Information
PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
International Soil Reference and Information Centre
ICSU World Data Centre for Soils
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) vleesproductie - voedselproductie - dierhouderij - duurzame ontwikkeling - duurzame veehouderij - ecologie - meat production - food production - animal husbandry - sustainable development - sustainable animal husbandry - ecology
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract Ecologische randvoorwaarden moeten sterker sturen in onze zoektocht naar een duurzame invulling van ons welvarende bestaan dan sociale en economische voorwaarden. Belangen, gevoelens en verschillen in inzicht en standpunten kunnen leiden tot irreële verwachtingen, contraproductieve oplossingen en doorgeschoten pleidooien. Zo ook de roep om vegetarisme als oplossing voor schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen voor de mondiale voedselvoorziening. De behoefte aan zoetwater voor voedselproductie zal zo enorm toenemen, dat het benutten van graaslanden, vooral in ontwikkelingslanden, als ‘opvangbak’ noodzakelijk wordt. Het benutten van die graaslanden voor de productie van (rood) vlees zal daarbij de voedingstoestand van voedselonzekere mensen (met onvoldoende voedsel of eenzijdig dieet) sterk verbeteren. Het biedt ook een mogelijkheid om emissies te beperken door vastlegging van bodemorganisch materiaal. De ontwikkeling van graaslanden moet dus gestimuleerd worden en niet ontmoedigd door de roep om vegetarisme
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.