Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403893
Title Aandacht voor ruimtelijke aspecten is pure noodzaak voor zorgvuldige veehouderij
Author(s) Gies, T.J.A.; Commandeur, M.A.M.; Hermans, C.M.L.; Geijzendorffer, I.R.; Naeff, H.S.D.
Source In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 186 - 195.
Department(s) CL - Rural Dynamics
Landscape Centre
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) intensieve veehouderij - ruimtelijke ordening - landgebruik - schaarste - gebruik van ruimte - intensive livestock farming - physical planning - land use - scarcity - space utilization
Categories Animal Husbandry (General) / Land Use Planning
Abstract Zorgvuldige veehouderij richt zich op een modern ingericht dier-, mens- en milieuvriendelijk systeem. Nieuwe innovatieve veehouderijconcepten, zoals het Rondeel, worden ontworpen om de veehouderij klaar te stomen voor de toekomst. Maar zijn daarmee de huidige bezwaren voor de intensieve veehouderij opgelost? Nee, we vergeten iets: zorgvuldig gebruik van onze ruimte. Hoe en waar passen deze concepten in onze schaarse ruimte en welke ruimtelijke strategieën moeten we daarvoor hanteren? Een betoog over zorgvuldige landbouw en ons ruimtegebruik.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.