Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403894
Title Biologische veehouderij als versneller van verduurzaming in de intensieve veehouderij
Author(s) Migchels, G.; Vermeer, H.M.
Source In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 196 - 205.
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - intensieve veehouderij - dierenwelzijn - duurzaamheid (sustainability) - duurzame veehouderij - dierlijke productie - organic farming - intensive livestock farming - animal welfare - sustainability - sustainable animal husbandry - animal production
Categories Organic Farming / Animal Husbandry (General)
Abstract Voor het versnellen en verbreden van toekomstgerichte verduurzaming van de intensieve veehouderij pleiten de auteurs in dit essay voor het verbinden van de innovatieve kracht van biologische veehouderijketens met die van de gangbare ketens. Zij geven aan waarom een verbinding volgens ons leidt tot versnelling waar de eerste stappen in deze verbinding al zijn gezet en ten slotte wat er moet gebeuren om deze verbinding optimaal te realiseren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.