Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403898
Title Innovatieprocessen voor een zorgvuldige intensieve veehouderij
Author(s) Spoelstra, S.F.; Bos, A.P.; Koning, C.J.A.M. de
Source In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 250 - 257.
Department(s) LR - Backoffice
Livestock Research
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) intensieve veehouderij - innovaties - duurzame ontwikkeling - duurzame veehouderij - toegepast onderzoek - landbouwkundig onderzoek - duurzaamheid (sustainability) - intensive livestock farming - innovations - sustainable development - sustainable animal husbandry - applied research - agricultural research - sustainability
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract Dit essay wil ten eerste een bijdrage zijn voor de discussie over een 'zorgvuldige intensieve' veehouderij en richt zich dan vooral op de aard van het onderzoek dat daar voor nodig is. Ten tweede is het bedoeld als een bijdrage voor het strategisch plan van het Wageningen UR Livestock Research en met name voor vormgeving van het speerpunt van de afdeling Innovatieprocessen. De auteurs nemen de verzelfstandiging van het landbouwkundig onderzoek en het gedachtegoed over van Ulrich Beck als basis voor het duiden van een kentering in enerzijds het organiseren van toepassingsgericht onderzoek en anderzijds het uitvoeren van onderzoek voor een duurzame ontwikkeling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.