Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403899
Title De ID-stal als graadmeter voor een zorgvuldige veehouderij
Author(s) Wielen, P. van der; Borgstein, M.H.; Bos, E.J.
Source In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 258 - 267.
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) dierenwelzijn - stallen - ontwerp - duurzaamheid (sustainability) - systemen - veterinaire praktijk - dierlijke productie - huisvesting, dieren - animal welfare - stalls - design - sustainability - systems - veterinary practice - animal production - animal housing
Categories Animal Housing, Management and Care
Abstract Wageningen UR vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van Integraal-Duurzame stalsystemen (ID-stallen) door het ontwerpen van innovatieve stalsystemen, technologisch onderzoek en scenariostudies. Het blijft uitdagend voor Wageningen UR om te werken aan nieuwe ontwerpen en praktijkimplementatie zodat stalsystemen in de praktijk ontstaan die op meer duurzaamheidthema’s duidelijk beter scoren dan de bestaande stalsystemen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.