Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403902
Title Strategische opties voor de Nederlandse veehouderij
Author(s) Baltussen, W.H.M.; Silvis, H.J.; Hietbrink, O.
Source In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 280 - 287.
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI Natuurlijke Hulpbronnen
LEI Sector en Ondernemerschap
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) veehouderij - maatschappelijk draagvlak - toekomst - landbouwsituatie - dierlijke productie - dierenwelzijn - livestock farming - public support - future - agricultural situation - animal production - animal welfare
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract Hoewel een krimp van de Nederlandse veestapel niet is uitgesloten, heeft de veehouderij in Nederland op basis van haar eigen kracht zeker toekomst. De veehouderij kan haar huidige economische betekenis zelfs versterken door op basis van huidige sterkten marktkansen offensief te benutten. Tegelijkertijd is het van belang dat de sector tegemoet komt aan de maatschappelijke wensen en eisen en dat maatschappelijke bedreigingen worden afgewend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.