Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403906
Title Mogelijkheden voor het inbrengen van informatieuit de ‘KRW-database’ in de ‘KE-database’
Author(s) Leneman, H.; Linderhof, V.G.M.; Michels, R.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu) (WOt-werkdocument 212) - 70
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) verdroging - waterbeheer - wateropslag - kaderrichtlijn water - kosten - desiccation - water management - water storage - water framework directive - costs
Categories Water Management (General)
Abstract Om het kosteneffectiviteitsinstrumentarium (KE) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met informatie over verdroging en mogelijk over waterberging uit te breiden (KE&database), is een analyse gemaakt van de informatie in de KRW&database. Deze database, samengesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat (in oktober 2010 opgegaan in het ministerie van Infrastructuur en Milieu) en de waterbeheerders, bevat informatie over maatregelen, die genomen kunnen worden bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. De analyse laat zien dat de KRW&database veel actuele en voor het kosteneffectiviteitsinstrumentarium bruikbare informatie bevat over kosten van maatregelen. Voor analyses met betrekking tot verdroging en waterberging is de KRW& database echter niet volledig.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.