Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403910
Title Ammoniakemissie uit de landbouw in 1990 en 2005-2008. Achtergrondrapportage
Author(s) Hoogeveen, M.W.; Blokland, P.W.; Kernebeek, H.R.J. van; Luesink, H.H.; Wisman, J.H.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu) (WOt-werkdocument 191) - 126
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
WIAS
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) ammoniakemissie - milieubeleid - balansen - emissie - nederland - ammonia emission - environmental policy - balance sheets - emission - netherlands
Categories Air Pollution
Abstract In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving en de WOT Natuur & Milieu heeft LEI Wageningen UR de definitieve berekening van de ammoniakemissie voor 2007 en een voorlopige berekening voor 2008 uitgevoerd. Daarnaast zijn herberekeningen uitgevoerd voor de jaren 1990 en 2005. Deze rapportage is een verantwoording van de uitgangspunten voor MAMBO en een beschrijving van de resultaten. Voor het jaar 2007 is de ammoniakemissie uit de landbouw (inclusief hobbybedrijven) geschat op 120 mln. kg NH3 en voor het jaar 2008 op 118 mln. kg NH3.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.