Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403916
Title Quick scan kosteneffectiviteitanalyse aquatische natuur
Author(s) Linderhof, V.G.M.; Leneman, H.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu) (WOt-werkdocument 211) - 54
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) waterorganismen - biodiversiteit - waterkwaliteit - natuurwaarde - oppervlaktewater - cost effective analysis - nederland - aquatic organisms - biodiversity - water quality - natural value - surface water - cost effectiveness analysis - netherlands
Categories Aquatic Ecology / Nature Management (General)
Abstract Dit werkdocument geeft inzicht in de wijze waarop de kosteneffectiviteit van de biodiversiteit in aquatische natuur kan worden bepaald. Via literatuurstudie en gesprekken met experts is bestaande en ook de nog ontbrekende kennis om een kosteneffectiviteitanalyse voor aquatische natuur uit te voeren op een rij gezet. Voor de komende natuurverkenningen is het bepalen van de kosteneffectiviteit van beleid voor aquatische natuur op korte termijn haalbaar op het niveau van waterlichamen en voor het grootste deel van de Nederlandse wateren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.