Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403917
Title EHS en ecosysteemdiensten : verkenning onderzoeksvragen samenhangend met kosten en baten op lange termijn
Author(s) Gaaff, A.; Melman, T.C.P.
Source Den Haag / Wageningen : LEI / Alterra (Alterra rapport 2092) - ISBN 9789086154876 - 115
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) ecologische hoofdstructuur - landgebruik - ecosysteemdiensten - kosten-batenanalyse - nederland - ecological network - land use - ecosystem services - cost benefit analysis - netherlands
Categories Nature Management (General) / Farm economics
Abstract Het belang van natuur voor de samenleving wordt breed gedeeld, wanneer dit geformuleerd wordt in algemene termen. Bij vérstrekkende beleidsbeslissingen is dieper gaand inzicht in dit belang nodig; de kennis hiervoor is niet altijd voorhanden. Dit rapport inventariseert onderzoeksvragen die in deze leemte kunnen voorzien. Daarbij is enerzijds geredeneerd vanuit de Ecologische Hoofdstructuur en het natuurwetenschappelijke begrip ecosysteemdiensten. Anderzijds is ook geïnventariseerd welke vragen bij maatschappelijke sleutelpersonen leven die zij met zekere urgentie vanuit de wetenschap beantwoord willen zien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.