Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403933
Title Scenario’s behulpzaam voor besluitvorming over eventuele noodzaak van regelingen en prikkels gericht op waarborging continuïteit voor mestverwerkingsinitiatieven
Author(s) Peet, G.F.V. van der; Verdoes, N.; Hoste, R.
Source S.n.
Department(s) LR - Backoffice
Livestock Research
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) varkenshouderij - mestverwerking - toekomst - evaluatie - pig farming - manure treatment - future - evaluation
Categories Manure treatment
Abstract In de innovatiegroep Varkensvleesketen is naar aanleiding van de “Concept- Visie en aanpak mestverwerking in de varkensketen” gediscussieerd over een mogelijke aanpak die de continuïteit van mestverwerkingsinitiatieven en de mestverwerking borgt. Er is in het verleden steeds het probleem opgetreden van fluctuerende mestafzetprijzen waarbij mestverwerking initiatieven die leiden tot lagere mestafzetprijzen „ondergaan aan hun eigen succes‟. De innovatiegroep signaleert dat de huidige aanpak van het mestprobleem tekort schiet, er is een systeeminnovatie nodig
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.