Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403938
Title Op weg naar een Natuur- en landschapsnorm - II. Aanvullende verkenning van inzet en draagvlak voor natuur en landschap bij biologische bedrijven
Author(s) Kloen, H.; Tolkamp, G.W.; Stortelder, A.H.F.; Willems, S.
Source Wageningen : Alterra/CLM (Alterra-rapport 2072) - 60
Department(s) CE - Forest Ecosystems
CE - Vegetation and Landscape Ecology
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - landschapsbeheer - biodiversiteit - agrarisch natuurbeheer - organic farming - landscape management - biodiversity - agri-environment schemes
Categories Organic Farming / Nature Management (General)
Abstract Door middel van een internetenquête is aan 120 biologische bedrijven gevraagd wat hun huidige inspanningen zijn op het gebied van natuur en landschap. Deze 120 bedrijven hebben nog niet eerder deelgenomen aan een natuurproject. 38 bedrijven hebben de enquête ingevuld. Het resultaat van deze enquête geeft een eerste indicatie waar de biologische sector gemiddeld staat wat betreft de inzet voor natuur en landschap en de mate waarin de sector nu al voldoet aan de Natuur- en landschapsnorm die in de afgelopen jaren is ontwikkeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.