Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403960
Title Graadmeters aquatische natuur : analyse gegevenskwaliteit Limnodata
Author(s) Verdonschot, P.F.M.; Oosten-Siedlecka, A.M. van
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 210) - 106
Department(s) CE - Freshwater Ecosystems
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) macrofauna - gegevens verzamelen - natuurwaarde - waterorganismen - monitoring - nederland - waterschappen - oppervlaktewater - data collection - natural value - aquatic organisms - netherlands - polder boards - surface water
Categories Freshwater Ecology
Abstract Onderzoek is uitgevoerd om een beeld te verkrijgen van de geschiktheid van gegevens in de Limnodata om een methode te ontwikkelen voor het waarderen van aquatische natuurkwaliteit en om bij te dragen aan de ontwikkeling van het standaardiseren van gegevensverzameling en kwaliteitscontrole aan de poort van de Limnodata. Hiertoe is een vergelijking uitgevoerd van de macrofaunagegevens die aanwezig zijn in de Limnodata Neerlandica met de oorspronkelijke bronbestanden voor macrofauna die aanwezig zijn bij de waterschappen (i.c. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Velt & Vecht, Waterschap Regge & Dinkel en Wetterskip Fryslan). De vergelijking leverde grote verschillen op in locaties, monsters en monsterinhoud, zoals omschrijving, standaardisatie en bemonsteringsmethode. Het document geeft een nadere duiding van de aard van deze verschillen. De Limnodata bleek slechts 42% van de monsters van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 34% van de monsters van Velt & Vecht, 43% van de monsters van Regge & Dinkel en 46% van de monsters van Wetterskip Fryslan correct te hebben overgenomen. In deze percentages zijn de ontbrekende locaties nog niet meegenomen. Omdat de onjuistheden geen patroon bezitten en de verschillen voldoende groot zijn, zullen ze de resultaten van vervolganalyses in belangrijke mate beïnvloeden. Daarom wordt het gebruik van de Limnodata niet aanbevolen voor doelen zoals Natuurverkeningen en andere toepassingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.