Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403966
Title Goed boeren in een nationaal landschap : hoe het landschap in Noordoost-Twente kan profileren van schaalvergroting in de landbouw, uitwerking van de casco-benadering in de gemeente Tubbergen
Author(s) Maas, G.J.; Boers, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2087) - 55
Department(s) ALT - CL - Landschap Systemen
CL - Rural Dynamics
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) nationale landschappen - regionale planning - landgebruik - landschap - kwaliteit - landbouw - twente - overijssel - national landscapes - regional planning - land use - landscape - quality - agriculture
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract Nationaal Landschap Noordoost-Twente is een gebied met zeldzame en unieke landschapskwaliteiten. Schaalvergroting in de grondgebonden landbouw staat op gespannen voet met het kleinschalige groene besloten landschap. De casco-benadering is een integrale planningsbenadering waarmee functies in het landelijk gebied ruimtelijk worden gegroepeerd op basis van (a)biotische factoren en hun ontwikkelingsbehoefte (dynamiek). De casco-benadering is een geschikt toetsingskader voor de gemeente Tubbergen voor ruimtelijke ontwikkelingen die betrekking hebben op het kleinschalige groene karakter van de gemeente. Het is een generiek instrument dat het mogelijk maakt om afwegingen bij ingrepen in het landschap te maken op basis van landschapstypen en landschapsdynamiek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.