Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404028
Title De Familiekudde een oplossing voor een natuurlijke en duurzame melkveehouderij
Author(s) Dixhoorn, I.D.E. van; Smolders, E.A.A.; Verwer, Cynthia; Cornelissen, J.M.R.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
Department(s) LR - Backoffice
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) melkveehouderij - dierenwelzijn - koeien - diergezondheid - zoogkoeienkuddes - kuddes (herds) - dierlijke productie - melkvee - diergedrag - huisvesting, dieren - dairy farming - animal welfare - cows - animal health - suckler herds - herds - animal production - dairy cattle - animal behaviour - animal housing
Categories Cattle / Animal Health and Welfare
Abstract De Familiekudde is een nieuw duurzaam houderijsysteem voor het houden van melkvee. Kern van het houderijconcept is een zo functioneel mogelijke en diervriendelijke huisvesting, ingericht vanuit de behoefte van het dier. Hierdoor sluit het systeem beter aan bij de behoeften van de koe en de wensen vanuit de maatschappij. In het concept staan rust, ruimte en comfort voorop, zoveel mogelijk benaderd vanuit natuurlijke groepsvorming en leefomstandigheden. Zo leven de dieren in stabiele kuddes, blijft het kalf bij de koe en behouden de dieren hun horens. Door een slimme stalinrichting zorgt de Familiekudde voor een win-win-win-win: de koeien leiden een lang en gezond leven; het is goed voor het milieu; het houdt rekening met economische aspecten en met het welzijn van de veehouder
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.