Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404029
Title Kunstmestvervangers onderzocht : tussentijds rapport van het onderzoek in het kader van de pilot mineralenconcentraten
Author(s) Velthof, G.L.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 130
Department(s) SS - Soil Quality and Nutrients
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) akkerbouw - kunstmeststoffen - kunstmestanalyse - mesttechnologie - landbouw en milieu - bemesting - concentraten - arable farming - fertilizers - fertilizer analysis - fertilizer technology - agriculture and environment - fertilizer application - concentrates
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract In deze pilot wordt onderzocht of het mineralenconcentraat, dat ontstaat door mestscheiding en omgekeerde osmose, gebruikt kan worden als kunstmest. Nederland heeft voor deze pilot van de Europese Commissie toestemming gekregen om gedurende twee jaar (2009 en 2010) de landbouwkundige, economische en milieukundige aspecten te onderzoeken van de productie en het gebruik van mineralenconcentraten. Hierbij kunnen de mineralenconcentraten als kunstmest boven de gebruiksnorm van dierlijke mest worden toegepast, maar binnen de stikstofgebruiksnorm in het kader van de Nitraatrichtlijn. In dit rapport worden de tussentijdse resultaten van het WUR-onderzoek weergeven die half november 2009 beschikbaar waren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.