Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 404034
Title Afstemming van sectoraal beleid en integrale gebiedsprocessen
Author(s) Kuindersma, W.; Boonstra, F.G.; Brunt, D.; Bommel, S. van
Source Wageningen : Alterra (Reeks ILG en gebiedsprocessen nr. 8) - 109
Department(s) CL - The Human Factor
WASS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) regionaal beleid - regionale planning - regionale ontwikkeling - overheidsbeleid - beleid - natuurbeleid - natura 2000 - overheidssector - particuliere sector - gelderse vallei - de peel - noordwest-overijssel - gelderland - noord-brabant - overijssel - nederland - europa - regional policy - regional planning - regional development - government policy - policy - nature conservation policy - public sector - private sector - netherlands - europe
Categories Nature Conservation Policy
Abstract Integrale gebiedsprocessen zijn populair in het landelijk gebied. Ondertussen gaat de sectorale beleidsontwikkeling op nationaal en Europees niveau gewoon door. Dit zorgt voor (nieuwe) afstemmingsproblemen. Dit rapport laat drie praktijkvoorbeelden zien van afstemming tussen bestaande gebiedsprocessen en Natura 2000 en nieuw nationaal natuurbeleid. Dit vraagt om meer onderlinge communicatie en reflectie en communicatie: gebiedspartijen die hun integrale gebiedsplan ter discussie durven te stellen en overheden met oog voor de implementatiepraktijk van sectoraal beleid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.