Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404045
Title Adviesdocument voor agrariërs en overheid : "optimale verlichting van melkveestallen"
Author(s) Koenders, S.
Source [Lelystad etc.] : Livestock Research Wageningen UR [etc.] - 88 p.
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2011
Keyword(s) melkveehouderij - stallen - huisvesting van koeien - dierenwelzijn - verlichting - melkvee - dierlijke productie - dairy farming - stalls - cow housing - animal welfare - lighting - dairy cattle - animal production
Categories Animal Housing, Management and Care / Cattle
Abstract In opdracht van LTO Noord is de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de optimale verlichting van melkveestallen. Dit mede naar aanleiding van de discussie over dit onderwerp in de provincie Fryslân. Het doel van het onderzoek is om de mogelijkheden in kaart te brengen die gericht zijn op het terugdringen van lichtuitstoot en dit vast te leggen in een adviesdocument voor melkveehouders en beleidsmakers. Het resultaat van dit onderzoek kan enerzijds bijdragen aan een optimale stalverlichting op melkveehouderijbedrijven; anderzijds kan het ook een rol spelen bij de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie omdat de verlichting van agrarische gebouwen daarvan onderdeel uitmaakt. Dit onderzoek is bijzonder omdat er voor het eerst lichtmetingen bij melkveestallen zijn verricht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.