Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 404050
Title Biologisch melkveehouder Gerard Kok: 'Het liefst een ronde stal voor de familiekudde'
Author(s) Dixhoorn, Ingrid van
Source Biologisch melkveehouder Gerard Kok: 'Het liefst een ronde stal voor de familiekudde', V-focus, 2010-01-01, A. Pankow, http://edepot.wur.nl/143212
Department(s) LR - Backoffice
Publication type Media appearance
Publication year 2010
Keyword(s) dairy farming - dairy cattle - biological production - animal welfare - animal health - cow housing - stalls
Categories Animal Health and Welfare / Animal Housing, Management and Care / Cattle
About De maatschappelijke discussie rond dierenwelzijn richt zich de laatste tijd ook steeds meer op de melkveehouderij. Naast problemen rond klauw- en uiergezondheid, worden onderwerpen als weidegang, onthoornen van koeien en het weghalen van het kalf bij de koe ter discussie gesteld. Er worden houderijsystemen ontwikkeld, die beter aansluiten bij de behoeften van het dier en de maatschappij. De familiekudde, zoals bij biologisch melkveehouder Gerard Kok in De Glind (Gelderland), is zo’n houderijsysteem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.